iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Diskussion Folketingspolitikere på besøg i Odder
formats

Folketingspolitikere på besøg i Odder

Published on 25. August 2012 by in Diskussion

Fredag d. 24/9 havde min skole – Parkvejens skole – besøg af folketingets Børne- og Uddannelsesudvalg. Udvalgsmedlemmerne kom for at høre om vores erfaringer med brug af iPad i undervisnigen.
Jeg havde selv besøg af to grupper i min 7. klasse. Eleverne viste stolt deres små produktioner frem for politikerene, som var imponerede og udspurgte eleverne.

På oddernettet.dk er der følgende artikle om besøget:

Parkvejens Skole havde fredag besøg af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, som fik vist, hvordan skolen bruger iPads i undervisningen.

Børne- og Undervisningsminister Christina Antorini skulle også have deltaget i besøget, men hun blev forhindret af et internt møde i regeringen. Det gav dog ikke anledning til at ændre på indholdet i besøget, som handlede om at fortælle folketingspolitikerne om Odder Kommunes erfaringer med det første halve års brug af iPads i undervisningen.

Borgmester Elvin J. Hansen byder velkommen til folketingsmedlemmerne og en række embedsmænd, som blev modtaget i skolens nye læringscenter.
Borgmester Elvin J. Hansen byder velkommen til folketingsmedlemmerne og en række embedsmænd, som blev modtaget i skolens nye læringscenter.

Vi har investeret i fremtiden
– Vi har investeret i fremtiden. Det er nødvendigt at udvikle folkeskolen, hvis vi som nation, som borgere, skal klare os i den globale verden i de kommende år, sagde borgmester Elvin J. Hansen i sin velkomst.

– Vi er pionerer på dette felt, og derfor har vi også fået kritik fra flere såkaldte eksperter. Så sendt som i tirsdags var der en ekspert, der udtalte til Politiken, at i Odder Kommune havde man været mere fokuseret på det teknologiske end på det pædagogiske.

Men det er simpelt hen noget sludder. Vores iPad-projekt er i den grad et pædagogisk projekt, og det er en del af det udviklingsprojekt, som vi har kaldt Fremtidens Folkeskole i Odder Kommune. En vigtig del af fremtidens skole er at ruste eleverne til en digital verden. Vi kalder det Digital Dannelse, sluttede borgmesteren.

BUK-udvalgets formand Lars Grønlund fortalte om baggrunden for at Odder Kommune valgte at satse på iPads.
BUK-udvalgets formand Lars Grønlund fortalte om baggrunden for at Odder Kommune valgte at satse på iPads.

Drengene mister ikke lysten til at lære
Lars Grønlund, formand for Børn, Unge og Kulturudvalget, understregede at man med iPad-projektet flytter it og medier ind i undervisningen.
– Børn af i dag vokser op i en digital verden. De er vant til at begå sig på mange forskellige it-platforme, og skolen ville have sværere ved at løfte dannelsesopgaven, hvis skolen fortsat er analog.

– Viden kan tilegnes på mange forskellige måder, og en af fordelene ved iPads er, at de med stor fordel kan bruges af læsesvage elever. Vi har fået skabt nogle læringsmiljøer, hvor drengene ikke mister lysten til at lære, og vi har set, at motivationen er bevaret også for andre grupper.

Politikerne var også på besøg i klasserne. Her er det Venstres Karen Ellemann, der klapper begejstret af et af de elevprojekter, der blev vist.
Politikerne var også på besøg i klasserne. Her er det Venstres Karen Ellemann, der klapper begejstret af et af de elevprojekter, der blev vist. 

Ikke grebet ud af luften
Skoleudviklingskoordinator Lise Gammelby berettede om Odder Kommunes forberedelser, inden iPad-projektet blkev sat i gang.
– Vi har ikke grebet ideen om at bruge iPads ud af den blå luft. Vi har tværtimod arbejdet meget systematisk med læringsmiljøer, og lærerne har i dag fuldstændig styr på forskellige læringsmiljøer – også de digitale læringsmiljøer. Vi har fulgt forskningen på området ret nøje, og en af de klare konklusioner er, at hvis læringsmiljøet skal fungere, skal redskaberne være i orden.

Vi har haft fokus på elevernes rolle, som i højere grad har handlet om at gøre eleverne til producenter, og nogle af de helt konkrete resultater er, at vi ser øget motivation og koncentration hos eleverne, og et stort fokus på at producere, sagde Lise Gammelby.

5. B fik besøg af bl.a. det radikale folketingsmdlem Lotte Roed, der her får demonstreret, hvordan eleverne bruger iPads i dansk.
5. B fik besøg af bl.a. det radikale folketingsmdlem Lotte Roed, der her får demonstreret, hvordan eleverne bruger iPads i dansk. 

Ud i klasserne
Efter oplæggene var politikerne på besøg i nogle af klasserne. Allle politikere besøgte to forskellige klasser, hvor de fik vist brugen af iPads i praksis.

Besøget sluttede med, at folketingspolitikerne fik mulighed for at stille spørgsmål til politikere, embedsmænd og lærere fra Odder Kommune.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + four =